Κινήσεις περιόδου

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των κινήσεων πελατών για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε πελάτη αφορούν: τον κωδικό, την περιγραφή και την αξία χρεώσεων και πιστώσεων για την προηγούμενη περίοδο και την καθορισμένη.

Ο κωδικός του πελάτη λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Ισοζύγιο

Επόμενο

Ημερολόγιο