Παραστατικά Εσόδων – Εξόδων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καταχωρήσετε, να προβάλλετε ή να διαγράψετε τα παραστατικά Εσόδων – Εξόδων.

.

Ενότητα «Στοιχεία»

Σελίδα «1»

Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Η εφαρμογή προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του παραστατικού.

Σειρά: Εισάγετε την σειρά παραστατικού που επιθυμείτε επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρές – Σειρές παραστατικών Εσόδων – Εξόδων). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του παραστατικού.

Αριθμός: Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρές – Σειρές παραστατικών Εσόδων – Εξόδων), η επιλεγμένη σειρά να ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.

Παραστατικό: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρές – Σειρές παραστατικών Εσόδων – Εξόδων), η επιλεγμένη σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.

Υποκατάστημα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το υποκατάστημα που επιλέξατε κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή.

Αιτιολογία & Αιτιολογία 2: Εισάγετε στα πεδία πληροφορίες που αφορούν το παραστατικό.

.

Σελίδα «2»

 Εκτυπωμένο: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» όταν το παραστατικό έχει εκτυπωθεί.
 Ακυρωμένο: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» όταν το παραστατικό έχει ακυρωθεί.
 Από ενημέρωση: Η τιμή του πεδίο μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» όταν το παραστατικό δημιουργείται από παραστατικό της εμπορικής διαχείρισης.

.

Σελίδα «Έγγραφα»:

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξετε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει αντίστοιχο εικονίδιο που σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Σχόλια»:

Εισάγετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία/σχόλιο αφορά τον λογαριασμό.

.

Γραμμές παραστατικού

Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων.

Περιγραφή λογαριασμού: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του κωδικού του λογαριασμού.

Καθαρή αξία: Εισάγετε την καθαρή αξία του λογαριασμού.

Αξία ΦΠΑ: Εισάγετε την αξία ΦΠΑ του λογαριασμού.

.

Στο κάτω μέρος του παραστατικού εμφανίζονται τα παρακάτω πεδία:

Καθαρή αξία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα και αναφέρεται στην συνολική καθαρή αξία.

Φόροι: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα και αναφέρεται στην συνολική καθαρή αξία των φόρων.

Αξία ΦΠΑ: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα και αναφέρεται στην συνολική αξία του ΦΠΑ.

Πληρωτέο: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα και αναφέρεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό.

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες των παραστατικών Εσόδων – Εξόδων.

 Στοιχεία εγγραφής εμπορικού [F8], αν το παραστατικό έχει δημιουργεί από ενέργεια της εμπορικής διαχείρισης εμφανίζονται τα στοιχεία της σχετικής εγγραφής.
 Αλλαγή κατάστασης εκτυπωμένου, μεταβάλλετε την κατάσταση του παραστατικού σε εκτυπωμένο ή μη.
 Αλλαγή κατάστασης ακυρωμένου, μεταβάλλετε την κατάσταση του παραστατικού σε ακυρωμένο ή μη.
 Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, κατά την νέα εγγραφή η εφαρμογή προτείνει την ημερομηνία και την σειρά του τελευταίου παραστατικού που καταχωρήσατε ή προβάλλατε.

.