Ημερολόγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου των λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων. Ανά ημερομηνία για κάθε επιλεγμένο λογαριασμό προβάλλεται για κάθε κίνηση του:

 η ημερομηνία
 ο κωδικός παραστατικού
 ο κωδικός και η περιγραφή του λογαριασμού
 ο κωδικός και η αιτιολογία της κίνησης και
 η συνολική αξία.

Το παραστατικό λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή της κίνησης του σχετικού λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων και ο κωδικός του λογαριασμού σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Κινήσεις περιόδου

Επόμενο

Καρτέλες