Ποιοτικός έλεγχος παρτίδων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των σχολίων που αναφέρονται στο ποιοτικό έλεγχο των παρτίδων ενός είδους.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε είδος προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή και η μονάδα μέτρησης . Για κάθε παρτίδα του είδους εμφανίζονται:

 ο κωδικός,
 η ημερομηνία εισαγωγής,
 ο κωδικός και η επωνυμία προμηθευτή,
 ημερομηνία λήξης και
 τα στοιχεία του ποιοτικού ελέγχου.

.

.

Προηγούμενο

Καρτέλες παρτίδων

Επόμενο

Serial numbers