Παραστατικά πώλησης

Η εργασία αφορά την εμπορική κοστολόγηση των αποθεμάτων χρησιμοποιώντας την μέθοδο της μέσης τιμής. Η κοστολόγηση αυτή δεν δημιουργεί παραστατικά κόστους πωληθέντων και αποθήκης. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα αναζήτησης για να ορίσετε τα παραστατικά πώλησης που θα ληφθούν υπόψη. Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτέλεση».

.