Ομάδες χρηστών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήστε τις ομάδες χρηστών της εφαρμογής. Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση τόσο της εγγραφής όσο και της διαγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση», σε αντίθετη περίπτωση επιλέξτε «Ακύρωση». Για κάθε ομάδα χρηστών ορίστε κωδικό, περιγραφή και αν είναι ενεργή ή όχι.

.