Εξαγωγή αρχείου GDATA

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 4.jpg

 

 

 

 

Η εργασία δημιουργεί και εξάγει το αρχείο GDATA από την εφαρμογή. Το αρχείο GDATA χρησιμοποιείται για να μεταφερθούν οι λογιστικές εγγραφές από μια εφαρμογή σε άλλη. Καθορίστε την χρονική περίοδο για την οποία θα εξαχθεί το αρχείο καθώς και τον προορισμό και το όνομα του αρχείου.

.

.