Καταστάσεις ενεργειών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίσετε τον πίνακα με τις ενέργειες του ταμείου. Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την δημιουργία μιας κατάστασης εισάγετε τον κωδικό, την περιγραφή και το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζεται στο ημερολόγιο ταμείου.

Οι τιμές του πίνακα εμφανίζονται σαν επιλογές για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στην εργασία «Ημερολόγιο ταμείου».

.