Διαγραφή εταιρίας – χρήσης

 

Επιλέξτε την εργασία για την πλήρη διαγραφή εταιρίας ή χρήσης. Για την διαγραφή χρήσης επιλέγετε αρχικά την εταιρία και στην συνέχεια την χρήση που θα διαγραφεί. Για την πλήρη διαγραφή εταιρίας επιλέγετε την εταιρία που θα διαγραφεί.

.