Ημερολόγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου αποθήκης για το χρονικό διάστημα που θα ορίσετε. Επιλέξτε το νόμισμα των κινήσεων και αν θα γίνει ανάλυση των ποσοτήτων των ειδών σε χρώμα/μέγεθος.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Ανά ημερομηνία για τα επιλεγμένα είδη προβάλλονται:

 τα παραστατικά,
 οι κωδικοί κίνησης,
 ο αποθηκευτικός χώρος της κίνησης,
 ο κωδικός και η περιγραφή του είδους,
 η μονάδα μέτρησης,
 η αιτιολογία της κίνησης,
 η ποσότητα,
 η τιμή,
 η αξία έκπτωσης,
 τα άλλα έξοδα,
 η ποσότητα και η αξία των εισαγωγών ή των εξαγωγών ανάλογα με το είδος της κίνησης του είδους.

Το παραστατικό λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της κίνησης του είδους και ο κωδικός του είδους για την προβολή των στοιχείων του.

.

.

Προηγούμενο

Κινήσεις περιόδου

Επόμενο

Καρτέλες