Κατάσταση πόντων

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της κατάστασης των πόντων των πελατών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για τις κινήσεις των πελατών που επιλέξατε προβάλλονται:

 η ημερομηνία,
 το παραστατικό,
 ο κωδικός κίνησης,
 ο κωδικός και η επωνυμία του πελάτη,
 η αιτιολογία της κίνησης,
 η αξία κίνησης,
 ο τζίρος και
 οι κερδισμένοι, οι εξαργυρωμένοι και η αξία των εξαργυρωμένων πόντων.

Τα παραστατικά λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της σχετικής κίνησης ενώ ο κωδικός του πελάτη για την προβολή των στοιχείων του.

.