Συγκεντρωτική εικόνα

Η εργασία προβάλει τους πελάτες που είναι ομαδοποιημένοι βάση ενός κοινού κωδικού συσχέτισης. Οι επιλογές «Οικονομικά» και «Γραφικά» παρουσιάζουν ομαδοποιημένα τα οικονομικά στοιχεία των πελατών που έχουν σαν σημείο αναφοράς ένα κύριο πελάτη.

.