Ταμείο

Χρησιμοποιήστε την εργασία για τον καθορισμό των παραμέτρων που αφορούν το ταμείο.

.

Γενικά

 Διαδοχικές νέες εγγραφές: Καθορίστε αν θα επιτρέπονται ή όχι οι διαδοχικές νέες εγγραφές, αν δηλαδή μετά την καταχώρηση κάποιου παραστατικού ή εφαρμογή θα προτείνει νέα καταχώρηση με την ίδια σειρά παραστατικού.

.

Ημερολόγιο

 Διακανονισμοί: Καθορίστε αν θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο ταμείου οι διακανονισμοί των πελατών ή των προμηθευτών ή και των δύο.
 Πεδία εμφάνισης: Ορίστε ποια στοιχεία των διακανονισμών θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο.
 Χρώμα εισπρακτέων: Ορίστε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο ταμείου οι διακανονισμοί των πελατών (εισπρακτέοι).
 Χρώμα πληρωτέων: Ορίστε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο ταμείου οι διακανονισμοί των προμηθευτών (πληρωτέοι).
 Υπενθυμίσεις: Καθορίστε αν θα υπάρχουν ή όχι υπενθυμίσεις για τις εισπράξεις και τις πληρωμές των διακανονισμών.
 Ημέρες ελέγχου: Αν έχετε ορίσει να υπάρχουν υπενθυμίσεις για τις εισπράξεις και τις πληρωμές των διακανονισμών, δηλώστε κάθε πόσες μέρες θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

.

Monitor ταμείων

 Ανανέωση: Καθορίστε ανά πόσα λεπτά θα γίνεται η ανανέωση των δεδομένων που προβάλλονται στο monitor των ταμείων.
 Ποσό εμφάνισης: Επιλέξτε ποιο ποσό (εισπράξεις ή υπόλοιπο) θα εμφανίζεται στο monitor των ταμείων.

.

Κλείσιμο ταμείου

 Προτεινόμενο ποσό: Καθορίστε αν η εφαρμογή θα προτείνει ή όχι ποσό για το κλείσιμο του ταμείο.
 Υποχρεωτική εκτύπωση: Καθορίστε αν είναι η υποχρεωτική ή όχι η εκτύπωση κλεισίματος ταμείου. Αν ναι, ορίστε αν θα είναι αναλυτική ή συνοπτική.

.

Περιγραφές πεδίων

Ορίστε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα παραστατικά ταμείου στην επιλογή «Πεδία χρήστη».

.

.

Προηγούμενο

Έντυπα δαπανών

Επόμενο

Αξιόγραφα