Εφαρμογή προδιαγραφών

Η εργασία αφορά τα παραστατικά παραγωγής που έχουν καθορισμένη προδιαγραφή και την εφαρμόζει ξανά. Αν έχει επιλεχθεί εφαρμογή των κοστολογικών στοιχείων κάνει το ίδιο και για αυτά. Η επιλογή ημερολογιακού διαστήματος είναι υποχρεωτική.