Άρθρα λογιστικής

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του άρθρου λογιστικής. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του άρθρου λογιστικής. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Τύπος άρθρου: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο άρθρου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Κωδικός κίνησης χρέωσης: Επιλέξτε τον σχετικό κωδικό κίνησης χρέωσης. Σε περίπτωση που ο επιλεγμένος κωδικός δεν συνδέεται με το τύπου που άρθρου σου εισάγετε η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.
 Κωδικός κίνησης πίστωσης: Επιλέξτε τον σχετικό κωδικό κίνησης πίστωσης. Σε περίπτωση που ο επιλεγμένος κωδικός δεν συνδέεται με το τύπου που άρθρου σου εισάγετε η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.
 Ημερολόγιο: Καθορίστε το ημερολόγιο στο οποίο θα εκτυπωθεί το άρθρο.
 Αντισυμβαλλόμενος: Επιλέξτε τον αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό λογιστικής.
 Απαλοιφή μηδενικών γραμμών: Καθορίστε αν θα επιτρέπεται η καταχώριση άρθρων με μηδενική αξία.
 Αιτιολογία κινήσεων γραμμών: : Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (περιγραφή σειράς άρθρου, περιγραφή κωδικού άρθρου, αιτιολογία άρθρου ή αιτιολογία 2 άρθρου) στο πεδίο «Αιτιολογία» κατά την προβολή της κίνησης του λογαριασμού.

Καθορισμός στηλών

Στήλες γραμμών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των κινήσεων των λογαριασμών. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις λογαριασμών).

.

Έλεγχοι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις άρθρων που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Έλεγχος ημερομηνία: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης του άρθρου. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Επιτρεπόμενοι λογαριασμοί: Επιλέξτε τους τύπους λογαριασμών οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο άρθρο.

.

Σελίδα «2»

 Έλεγχος ομοίων κωδικών: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος στις γραμμές του άρθρου για την καταχώρηση ομοίων λογαριασμών. Μπορείτε να ορίσετε να υπάρχει σχετική προειδοποίηση ή να γίνεται ομαδοποίηση των όμοιων λογαριασμών.
 Έλεγχος υπολοίπου: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος του υπολοίπου του άρθρου και με ποιον τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση).
 Έλεγχος ανισοσκέλιστου άρθρου: Καθορίστε αν θα επιτρέπεται η καταχώρηση ανισοσκέλιστου άρθρου. Μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζεται σχετική προειδοποίηση ή να υπάρχει απαγόρευση.
 Έλεγχος συνολικής αξίας: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της συνολικής αξίας του παραστατικού. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση των μηδενικών ή των αρνητικών αξίων ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.
 Μόνο από ενημέρωση: Καθορίστε αν το συγκεκριμένο άρθρο θα δημιουργείτε ή όχι μόνο από ενημέρωση της λογιστικής.

.

.