Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ. Αρχικά καθορίζετε αν η αλλαγή αφορά αποθέματα ή υπηρεσίες. Στη συνέχεια επιλέγετε τον ΦΠΑ που θα αντικατασταθεί και τον νέο ΦΠΑ. Έχετε την δυνατότητα να καθορίσετε τον επαναϋπολογισμό των τιμών λιανικής με την προϋπόθεση πως περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

 

.