Στατιστική κατά δαπάνη /προμηθευτή (συνοπτική)

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή των στατιστικών στοιχείων προμηθευτών ανά υπηρεσία. Οι ερωτήσεις που υπάρχουν στις «Επιλογές» ρυθμίζουν τις εγγραφές που θα εμφανίζονται στο δεύτερο τμήμα της εκτύπωσης.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε υπηρεσία αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή της
 τον κωδικό και την επωνυμία των προμηθευτών
 την συνολική ποσότητα και αξία αγορών ανά προμηθευτή και
 την συνολική ποσότητα και αξία όλων των προμηθευτών.

.