Ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των ποσοτήτων των ειδών κατά κατηγορία και κατά χρώμα/μέγεθος.

Για κάθε επιλεγμένο είδος εμφανίζονται:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή και
 κατά μέγεθος/χρώμα η ποσότητα απογραφής, αγορών, αναλώσεων, λοιπών εισαγωγών, παραγωγής, πωλήσεων, λοιπών εξαγωγών, υπολοίπου, αναμενόμενων και δεσμευμένων.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.