Κατά χαρακτηριστικό 1

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του τζίρου των πελατών έχοντας σαν κριτήριο ταξινόμησης το χαρακτηριστικό 1, που έχει δηλωθεί στα σταθερά στοιχεία του πελάτη.

Για την περίοδο που θα καθορίσετε, τα στοιχεία που παρουσιάζονται για κάθε τιμή του χαρακτηριστικού 1 αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή,
 τον συνολικό τζίρο,
 τον τζίρο πωλήσεων των ειδών και
 τον τζίρο παροχής υπηρεσιών.

.