Γλώσσες

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να εισάγετε τις γλώσσες στις οποίες χρησιμοποιείται η εφαρμογή. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων (κωδικός, ονομασία και διεθνές σύμβολο) είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

.

Προηγούμενο

Χώρες

Επόμενο

Νομίσματα