Συνοπτικό βιβλίο

Η εργασία παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία των εγγραφών myDATA ανά μήνα και είδος συναλλαγής (έσοδα, έξοδα). Με διπλό κλικ σε γραμμή του μήνα, προβάλλονται τα σύνολα ανά ημέρα και με διπλό κλικ στην ημέρα προβάλλεται η λίστα των σχετικών εγγραφών myDATA.

Προηγούμενο

Εικόνα myDATA