Στοιχεία serial numbers

Αναλυτική αναφορά της εργασίας έγινε στα «Στοιχεία ειδών». Αν και η εφαρμογή το επιτρέπει, ωστόσο τα στοιχεία serial numbers θα πρέπει να καταχωρούνται από την παρούσα εργασία μόνον εάν τίθεται θέμα μεταφοράς δεδομένων από άλλη εφαρμογή. Κατά τα άλλα τα στοιχεία των serial numbers πρέπει να καταχωρούνται από τα παραστατικά αγοράς.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

 Έμμεσα στοιχεία είδους [F2]
 Έμμεσα στοιχεία πελάτη [F3]
 Έμμεσα στοιχεία προμηθευτή [F4]
 Έμμεσα στοιχεία πώλησης [F5]
 Έμμεσα στοιχεία αγοράς [F6]
 Έμμεσα στοιχεία τελευταίας κίνησης [F7]

.

Προηγούμενο

Στοιχεία παρτίδων