Στατιστική κατά πελάτη /υπηρεσία (αναλυτική)

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή των αναλυτικών στατιστικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών κατά πελάτη. Τα στοιχεία που προβάλλονται ανά πελάτη αφορούν:

 τον κωδικό και την επωνυμία του
 τον κωδικό και την περιγραφή των υπηρεσιών
 τα παραστατικά που αφορούν κάθε υπηρεσία και για κάθε παραστατικό: την ημερομηνία, τον κωδικό του παραστατικού και της κίνησης, την αιτιολογία, τον πωλητή, την τιμή, το ποσοστό έκπτωσης, την συνολική ποσότητα και αξία.

.