Στατιστική κατά περίοδο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των πωλητών κατά περίοδο.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Επιλέξτε τον εργαζόμενο και το οικονομικό μέγεθος που επιθυμείτε. Επίσης μπορείτε να ορίσετε αν θα συμπεριλαμβάνονται ή όχι οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στην χρήση.

Για κάθε εργαζόμενο προβάλλονται:

 ο κωδικός και η επωνυμία και
 η μηνιαία τιμή του μεγέθους μέτρησης που επιλέξατε.

.

.

Προηγούμενο

Σύγκριση χρήσεων