Καρτέλες

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των καρτελών αξιογράφων. Μπορείτε να καθορίσετε το νόμισμα και αν θα περιλαμβάνονται οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στο χρονικό διάστημα που ορίσατε.

Για κάθε επιλεγμένο αξιόγραφο απεικονίζονται:

ο κωδικός

το είδος (εισπρακτέο, πληρωτέο)

η ημερομηνία παραλαβής και λήξης

η τράπεζα

η κατάσταση

η αξία

το υπόλοιπο και

οι λεπτομέρειες των κινήσεων που συνδέονται με αυτό.

.

.

Προηγούμενο

Ημερολόγιο