Παραστατικά λιανικής

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καταχωρήσετε τα παραστατικά λιανικής πώλησης. Η ημερομηνία, η σειρά παραστατικού και ο πελάτης προτείνονται από την εφαρμογή και δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής τους. Ο καθορισμός της σειράς παραστατικού και του κωδικού πελάτη γίνεται μέσω της εργασίας (Πίνακες – Γενικοί – Υποκαταστήματα). Για την εισαγωγή των ειδών/υπηρεσιών και τον καθορισμό των τρόπων πληρωμής εργαστείτε με τον ίδιο τρόπο όπως στα «Παραστατικά πώλησης».

Επιλέγοντας το εικονίδιο στις γραμμές του παραστατικού εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες εργασίες.

 Στοιχεία γραμμής [F3]
 Έμμεσα στοιχεία είδους [F4]
 Εναλλακτικά είδη [F5]
 Ιστορικό τιμών πώλησης [F6]
 Ιστορικό τιμών αγοράς
 Λίστα τιμών είδους [F7]

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες των παραστατικών λιανικής.

 Έμμεσα στοιχεία πελάτη [F2] : Εμφανίζονται τα στοιχεία του πελάτη.
 Επαναϋπολογισμός τιμών και εκπτώσεων: Οι τιμές και οι εκπτώσεις του παραστατικού αλλάζουν βάση των σχετικών στοιχείων που υπάρχουν στα σταθερά στοιχεία του είδους ή των τιμολογιακών πολιτικών που ισχύουν για τα είδη / πελάτες.
 Ανάλυση διακανονισμού τρόπου πληρωμής: Αν ο τρόπος πληρωμής του παραστατικού έχει κάποιον διακανονισμό προβάλλεται η ανάλυση του και τα σχετικά παραστατικά ταμείου που αφορούν την κάλυψη του.
 Στοιχεία παραστατικού:
 Στοιχεία πόντων: Προβάλλονται τα στοιχεία του αφορούν τους κερδισμένους και εξαργυρωμένους πόντους του παραστατικού.
 Στοιχεία βάρους: Όταν το πεδίο που αναφέρεται στον συντελεστή βάρος του είδους είναι συμπληρωμένο και η σχετική παράμετρος των αποθεμάτων «Διαχείριση βάρους» ενεργοποιημένη τότε προβάλλονται τα στοιχεία βάρους του είδους.
 Στοιχεία ΜΥΦ: Προβάλλονται τα στοιχεία του παραστατικού που θα συμπεριληφθούν στην συγκεντρωτική κατάσταση (ΜΥΦ).
 Μικτό κέρδος: Προβάλλεται πίνακας που αναφέρει την καθαρή αξία του παραστατικού, το κόστος πωληθέντων των ειδών του παραστατικού, το μικτό αποτέλεσμα και το ποσοστό αυτού επί της καθαρής αξίας.
 Στοιχεία παραστατικών εσόδων-εξόδων [F8]: Προβάλλεται το παραστατικό εσόδων – εξόδων που δημιουργήθηκε από την καταχώρηση του παραστατικού.
 Στοιχεία άρθρων λογιστικής [F8]: Προβάλλεται το άρθρο λογιστικής που δημιουργήθηκε από την καταχώρηση του παραστατικού.
 Στοιχεία λιανικής [F9]: Εμφανίζονται όλες οι καρτέλες του header του παραστατικού
 Τελευταία καταχώρηση [Ctrl + F2]: Εμφανίζει τα στοιχεία (ημερομηνία, παραστατικό, πελάτης, πληρωτέο, πληρωμή και ρέστα) του τελευταίου καταχωρημένου παραστατικού από την συγκεκριμένη εργασία.
 Εμφάνιση όλων των τύπων γραμμών: Αν η σειρά του παραστατικού επιτρέπει όλους τους τύπους γραμμών (αποθέματα και υπηρεσίες) με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται αυτός που δεν υπήρχε στο παραστατικό.
 Επανεκτύπωση: Γίνεται επανεκτύπωση του παραστατικού.
 Αλλαγή κατάστασης εκτυπωμένου: Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του παραστατικού από εκτυπωμένο σε μη εκτυπωμένο και αντίστροφα.
 Ακύρωση: Προβάλλονται τα στοιχεία (σειρά, ημερομηνία και πελάτης) του ακυρωτικού παραστατικού στο οποίο θα μετασχηματιστεί το παρόν.
 Αλλαγή κατάστασης ακυρωμένου: Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του παραστατικού από ακυρωμένο σε μη ακυρωμένο και αντίστροφα. Κατά την μεταβολή ενός ακυρωμένου σε μη η εφαρμογή προβάλλει μήνυμα επιβεβαίωσης για την διαγραφή του ακυρωτικού.

.