Εικόνα ενεργειών

Εικόνα ενεργειών

Η εργασία απεικονίζει τα στατιστικά στοιχεία των ενεργειών C.R.M..Τα δεδομένα διαμορφώνονται από τα κριτήρια που θα εφαρμόσετε (υποκατάστημα και χρονική περίοδο). Οι πληροφορίες που προβάλλονται αφορούν τις λεπτομέρειες  των ραντεβού (εντός, εκτός, συνολικά, πλήθος και αξία παραγγελιών και εισπράξεων), των τηλεφώνων (εισερχόμενα, εξερχόμενα, συνολικά και πλήθος και αξία παραγγελιών) και των αποστολών (e-mails, sms και υλικού).