Καρτέλες

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των καρτελών των παγίων. Για κάθε ένα από τα επιλεγμένα πάγια απεικονίζονται ο κωδικός, η περιγραφή, η μονάδα μέτρησης, τα στοιχεία των σχετικών παραστατικών, το υπόλοιπο και η αξία υπολοίπου.

.

Προηγούμενο

Ημερολόγιο