Παραστατικά παραγωγής

Η εργασία ενημερώνει το στατιστικό κόστος των παραστατικών παραγωγής. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να καθορίσετε τα παραστατικά παραγωγής των οποίων το στατιστικό κόστος θα υπολογιστεί και επιλέξτε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας.

.

Προηγούμενο

Παραστατικά πώλησης