Εορτολόγιο

Με την συγκεκριμένη εργασία δημιουργείτε τον πίνακα εορτολογίου. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του πεδίου «Όνομα» στην εργασία (C.R.M. – Επαφές – Επαφές πελατών).

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε όνομα είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του ονόματος. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Όνομα: Εισάγετε το όνομα. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Τύπος εορτής: Συμπληρώστε τον τύπο της εορτής επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα (κινητή, σταθερή, ειδική).
 Ημέρα: Εισάγετε την ημέρα της εορτής.
 Μήνας: Εισάγετε τον μήνα της εορτής.
 Ημέρες από Πάσχα: Σε περίπτωση που η εορτή είναι κινητή ορίστε τις ημέρες που απέχει από το Πάσχα.

Παρόμοια ονόματα: Εισάγετε παρόμοια με το κύριο ονόματα.