Ρυθμίσεις σταθμών εργασίας

Η συγκεκριμένη εργασία σας επιτρέπει να καθορίσετε τις ιδιότητες των σταθμών εργασίας (υπολογιστές) που έχουν δηλωθεί κατά την εγκατάσταση των Windows.

.

Σελίδα «Γενικά»

Σελίδα «1»

 Προεπιλεγμένος εκτυπωτής: Ορίστε το κανάλι εκτύπωσης που θα προτείνεται για τις εκτυπώσεις που δεν έχει οριστεί εκτυπωτής.
 Πλήθος γραμμών σε οθόνη: Ορίστε το πλήθος των γραμμών εκτύπωσης ανά σελίδα, που θα εμφανίζονται στην οθόνη. Το ελάχιστο όριο είναι 20 γραμμές.

.

Touchscreen

 Ύψος γραμμής: Ορίστε το ύψος της γραμμής της εργασίας Touchscreen.
 Πλάτος στήλης: Ορίστε το πλάτος της γραμμής της εργασίας Touchscreen.
 Γραμματοσειρά: Ορίστε το στυλ της γραμματοσειράς της εργασίας Touchscreen.
 Μέγεθος: Ορίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς της εργασίας Touchscreen.

.

Ταμειακή

 Θύρα: Εισάγετε την σειριακή θύρα που θα χρησιμοποιεί ο σταθμός εργασίας.
 Επιλογή Setup: Επιλέξτε την ταμειακή που θα συνδεθεί ο σταθμός εργασίας.
 Έλεγχος ταμειακής: Κατά την επιλογή του κουμπιού γίνεται ο έλεγχος σύνδεσης του σταθμού εργασίας με την ταμειακή.

.

Default σειρές

 Παραστατικά πωλήσεων: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραστατικών πώλησης που θα υπερτερούν αυτών του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Παραστατικά λιανικής: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραστατικών λιανικής πώλησης που θα υπερτερούν αυτών του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Παραγγελίες από πελάτες: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραγγελιών από πελάτες που θα υπερτερούν αυτών του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Παραστατικά ταμείου: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραστατικών ταμείου που θα υπερτερούν αυτών του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.

.

Σελίδα «2»

 Παραστατικά αγορών: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραστατικών αγοράς του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Παραγγελίες σε προμ/τές: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραγγελιών σε προμηθευτές του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Παραστατικά αποθήκης: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραστατικών αποθήκης του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Επαναφορά default σειράς σε: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, σε ποια παραστατικά (πωλήσεων, αγορών, ταμείου κτλ) η εφαρμογή θα προτείνει την default σειρά μετά την καταχώρηση σειράς παραστατικού που δεν είναι η default.

.

Σελίδα «Εκτυπωτές»

Καθορίστε το όνομα κάθε διαθέσιμου εκτυπωτή. Η ονομασία του εκτυπωτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα στοιχεία εκτύπωσης στις σειρές παραστατικών.

Η παράμετρος «Νέος τρόπος εκτύπωσης παραστατικών» αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μετά από συγκεκριμένα updates των Windows.

Σελίδα «Proxy / Socks Server

Proxy server: Εισάγετε τα στοιχεία του proxy server του σταθμού εργασίας για την πρόσβαση της εφαρμογής στο internet.

Socks server: Εισάγετε τα στοιχεία του socks server του σταθμού εργασίας για την πρόσβαση της εφαρμογής στο internet.

 

.

Σελίδα «Tax Agent»

Στα πεδία ορίζετε τις παραμέτρους του φορολογικού μηχανισμού. Εισάγετε την περιγραφή του μηχανισμού και δηλώνετε την ενεργοποίηση του επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο.

.

Ο τρόπος σύνδεσης του μηχανισμού, μπορεί να είναι σειριακός ή δικτυακός. Στην περίπτωση της σειριακής επικοινωνίας καθορίζετε την «Θύρα» USB στην οποίο συνδέεται ο μηχανισμός, ενώ στην δικτυακή επικοινωνία δηλώνετε την διεύθυνση «IP Address» με την οποία αναγνωρίζεται στο δίκτυο της εγκατάστασης. Ο έλεγχος επικοινωνίας της εφαρμογής με τον μηχανισμό επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής «Έλεγχος Tax Agent».

.

Για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία «Σειριακός αριθμός» και «Registration key». Η επιλογή «Εγγραφή» ολοκληρώνει την εγγραφή του μηχανισμού στη registry του σταθμού εργασίας.

.

Τα αρχεία που προκύπτουν από κάθε σήμανση αποθηκεύονται στο φάκελο που θα οριστεί στο πεδίο «Σήμανσης». Αντίστοιχα, αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων αποθηκεύεται στο φάκελο που θα οριστεί στο πεδίο «Αντιγράφων».

.

Στα πεδία «Upload URL» και «AES Κλειδί» ορίζονται τα στοιχεία αποστολής δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. και η «Πόρτα» που χρησιμοποιείται για την σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε.

.

.