Αναλυτικό

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των συγκεντρωτικών αναλυτικών ημερολογίων λογιστικής. Καθορίστε το χρονικό διάστημα και τον τύπο του ημερολογίου (γενικό, εγγραφών ισολογισμού, πληροφόρησης ή αναλυτικής λογιστικής). Ανά ημερομηνία εμφανίζονται ο κωδικός, η περιγραφή και η συνολική αξία χρέωσης ή πίστωσης των πρωτοβάθμιων λογαριασμών.

.

Επόμενο

Συνοπτικό