Υπολογισμός αποσβέσεων

Με την εργασία αυτή υπολογίζονται αυτόματα οι αποσβέσεις των ενεργών παγίων στοιχείων της εταιρείας. Αρχικά καθορίζεται την περίοδο για την οποία θα υπολογιστούν οι αποσβέσεις και στη συνέχεια τα παγία των οποίων οι αποσβέσεις θα υπολογιστούν. Επιλέγετε «Εκτέλεση» για να αρχίσει η διαδικασία υπολογισμού. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

  .

.