Αποθηκευτικοί χώροι

Χρησιμοποιήστε την εργασία για τον καθορισμών των αποθηκευτικών χώρων της εταιρίας. Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία». Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής μετά την συμπλήρωση των στοιχείων επιλέγετε «Λίστα» και στην συνέχεια «Καταχώρηση», ενώ για την ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για την εγγραφή ενός αποθηκευτικού χώρου θα πρέπει να συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του αποθηκευτικού χώρου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του αποθηκευτικού χώρου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Ενεργός: Σε περίπτωση που ο αποθηκευτικός χώρος δεν λειτουργεί επιλέξτε το πεδίο για να μεταβάλλεται την τιμή του σε «Όχι».
 Τύπος αποθ. χώρου: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε τον κωδικό του υποκαταστήματος που συνδέεται με τον αποθηκευτικό χώρο, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί την εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Υποκαταστήματα).

Στα «Άλλα στοιχεία» εισάγετε τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας του αποθηκευτικού χώρου.

.

.