Τιμοκατάλογος

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση του τιμοκαταλόγου των ειδών σας.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε είδος είναι:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 το ποσοστό επιβάρυνσης ΦΠΑ,
 η μονάδα μέτρησης
 η χονδρική και λιανική τιμή
 το ποσοστό έκπτωσης,
 η λιανική και χονδρική τιμή e-shop,
 το ποσοστό έκπτωσης e-shop και
 ο τιμοκατάλογος που ανήκει το είδος.

.