Δημιουργία παραστατικών έκδοσης από συνόψεις

Η εργασία ασχολείται με ενημερωμένες εγγραφές myDATA οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την εργασία «Λήψη απεσταλμένων συνόψεων», δεν έχουν διασύνδεση με κάποιο παραστατικό και είναι διαθέσιμη μόνο στο configuration Accountant με Advanced myDATA.