Καταστάσεις ενεργειών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τον πίνακα με τις καταστάσεις ενεργειών C.R.M.. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στην εργασία (C.R.M – Ενέργειες – Στοιχεία ενεργειών).

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για κάθε κατάσταση δηλώστε κωδικό, περιγραφή και χρώμα με το οποίο θα εμφανίζεται στο αντίστοιχο ημερολόγιο.

.

Προηγούμενο

Τύποι ενεργειών

Επόμενο

Εορτολόγιο