Συναλλαγματικές διαφορές

Η εργασία υπολογίζει με την τελευταία ημερομηνία της χρήσης τις συναλλαγματικές διαφορές των παραστατικών αγορών. Η εφαρμογή δημιουργεί όλες τις απαραίτητες κινήσεις για την διαφορές που προκύπτουν λόγω των διακυμάνσεων των ισοτιμιών