Χρωματολόγια

Καθορίστε τον πίνακα των χρωματολογίων των ειδών ορίζοντας κωδικό, περιγραφή και τα χρώματα που θα περιλαμβάνει το κάθε χρωματολόγιο. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στα στοιχεία του είδους όταν ορίζετε πως αυτό έχει ειδική διαχείριση σε χρώμα.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο ,αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

.

Προηγούμενο

Χρώματα