Κατά μεταφορέα

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή της καθαρής αξίας των αγορών ανά μεταφορέα και συνολικά .

.

.