Ενημέρωση βοηθητικών πινάκων από κεντρικό

Η εργασία χρησιμοποιείται στα υποκαταστήματα για την ενημέρωση μιας σειράς βοηθητικών πινάκων από το κεντρικό.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του κεντρικού, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.