Κινήσεις Εσόδων – Εξόδων

Κατά την εισαγωγή στην εργασία εμφανίζεται η λίστα με τα πρότυπα που έχουν σχεδιαστεί.

Για την δημιουργία νέου προτύπου επιλέγετε το σύμβολο συν (+)ή [Ctrl + N], ενώ για την διαγραφή, αφού το επιλέξτε πρώτα, το σύμβολο μείον (-) ή [Ctrl + D]. Για ολοκλήρωση της διαγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ή «Ακύρωση» για επαναφορά του διαγραμμένου προτύπου. Για την ανανέωση της λίστας προτύπων υπάρχει αντίστοιχη επιλογή «Ανανέωση», ενώ για την προβολή των λεπτομερειών ενός προτύπου επιλέγετε «Στοιχεία».

Ακολουθούν τα πεδία προς η συμπλήρωση και ο τρόπος καθορισμού των στηλών.

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του προτύπου που θέλετε να σχεδιάσετε. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του προτύπου που θέλετε να σχεδιάσετε. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.

Επιλέξτε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 8.jpg που βρίσκεται στην δεξιά πάνω γωνία του παραθύρου εργασίας, για επαναφορά ή προβολή των στοιχείων προεπιλογής κατά την σχεδίαση ενός προτύπου.

Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα πεδία που μπορείτε να επιλέξετε ως στήλες του παραστατικού. Η επιλογή ενός πεδίου γίνεται με διπλό κλικ.

 Πεδίο: Εμφανίζονται τα πεδία που έχετε επιλέξει. Για την μετακίνηση ενός πεδίου μέσα στην λίστα χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα βελάκια, αφού πρώτα το έχετε επιλέξει. Για την διαγραφή του επιλέγετε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 3.jpg.

Οι ιδιότητες κάθε πεδίου μπορούν να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Ακολουθούν τα πεδία των ιδιοτήτων.

 Πεδίο: Αναφέρεται στην ονομασία του πεδίου που έχετε επιλέξει και δεν μεταβάλλεται.
 Τίτλος: Αναφέρεται στο όνομα της στήλης του παραστατικού και υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας.
 Κλειδωμένο: Ορίστε αν θα υπάρχει ή όχι η δυνατότητα καθορισμού του περιεχομένου της στήλης.
 Πλάτος: Καθορίστε το πλάτος της στήλης.
 Χρώμα: Καθορίστε το χρώμα της στήλης. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στο χρώμα προεπιλογής, επιλέξετε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 9.jpg, που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.
 Γραμματοσειρά: Καθορίστε την γραμματοσειρά της στήλης. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στην γραμματοσειρά προεπιλογής, επιλέξετε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 9.jpg, που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.

Στο κάτω μέρος της οθόνης στην «Προεπισκόπηση» προβάλλεται η μορφή που θα έχουν οι στήλες γραμμών του παραστατικού κάθε φορά που προσθέτετε ή αφαιρείτε κάποιο πεδίο.

Μετά το τέλος του σχεδιασμού επιλέξτε «Λίστα» και στην συνέχεια «Καταχώρηση» για την ολοκλήρωση της εγγραφής του προτύπου ή «Ακύρωση» για την διαγραφή του.

.

.