Έλεγχος ΑΦΜ

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 10.jpg

Η εργασία ελέγχει την εγκυρότητα του Α.Φ.Μ. των πελατών και των προμηθευτών. Επιλέξτε κατηγορία συναλλασσομένων, δηλώστε αν θέλετε να γίνει έλεγχος από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και επιλέξτε «Επόμενο». Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα αναζήτησης για να ορίσετε το πλήθος των συναλλασσομένων και επιλέξτε «Εκτέλεση» για να ολοκληρωθεί η εργασία. Σε περίπτωση εύρεσης λαθών εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Επιλέγοντας «Επόμενο» προβάλλεται η λίστα των λαθών.

.

.