Στατιστική κατά σεζόν

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των ειδών κατά σεζόν. Επιλέξτε περίοδο, αποθηκευτικό χώρο και πεδίο εφαρμογής της στατιστικής.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε σεζόν εμφανίζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η συνολική ποσότητα και αξία των ειδών που συνδέονται με αυτήν.

.

.