Επεξεργασίες παραγωγής

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τις επεξεργασίες παραγωγής. Εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή κάθε επεξεργασίας. Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέγετε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέγετε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέγετε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

.

.