Ισοζύγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ισοζυγίου των υπηρεσιών κατά κωδικό συσχέτισης, για την περίοδο που επιθυμείτε και ανά τύπο υπηρεσίας. Ανά κωδικό συσχέτισης προβάλλονται ο κωδικός και η περιγραφή της κύριας υπηρεσίας καθώς και η ποσότητα και η αξία λήψης/δαπάνης ή παροχής/εσόδου ανάλογα με τον τύπο υπηρεσίας που επιλέξατε, για την περίοδο που ορίσατε, την προηγούμενη και προοδευτικά.

.

.

Επόμενο

Καρτέλες