Αργίες / Εξαιρέσεις

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δηλώσετε αργίες ή εργάσιμες πλην των καθιερωμένων ανά υποκατάστημα. Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση», ενώ για την ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Αρχικά εισάγετε την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η ενέργεια. Στην συνέχεια δηλώνετε το υποκατάστημα, τον τύπο της ενέργειας (εργάσιμη ή αργία/μη εργάσιμη) και οποιαδήποτε παρατήρηση.

.

Προηγούμενο

Μεταφορείς