Στατιστική κατά είδος /προμηθευτή (συνοπτική)

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή των στατιστικών στοιχείων των προμηθευτών κατά είδος. Οι ερωτήσεις που υπάρχουν στις «Επιλογές» ρυθμίζουν τις εγγραφές που θα εμφανίζονται στο δεύτερο τμήμα της εκτύπωσης.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται ανά είδος αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή του
 τον κωδικό και την επωνυμία των προμηθευτών
 την συνολική ποσότητα και αξία αγορών ανά προμηθευτή και
 την συνολική ποσότητα και αξία όλων των προμηθευτών.

.