Ευρετήριο

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των παραστατικών αποθήκης.

Τα στοιχεία που προβάλλονται για κάθε παραστατικό από προεπιλογή αφορούν:

 την ημερομηνία έκδοσης
 τον κωδικό και τον αριθμό του παραστατικού
 την σειρά και τον σχετικό κωδικό του παραστατικού
 τον κωδικό και την περιγραφή του αποθηκευτικού χώρου που βρίσκεται το είδος
 τον κωδικό και την περιγραφή του σκοπού διακίνησης του είδους
 τον αριθμό αυτοκινήτου μεταφοράς του είδους
 τον κωδικό και την περιγραφή του μεταφορέα
 τον κωδικό και την περιγραφή του δρομολογίου
 την αιτιολογία έκδοσης του παραστατικού
 τον κωδικό και την περιγραφή του υποκαταστήματος που θα μεταφερθεί το είδος σε περίπτωση εσωτερικής διακίνησης
 το λογαριασμό λογιστικής που ενημερώνεται
 το σύνολο της ποσότητας των ειδών
 την συνολική αξία των ειδών σε τοπικό και ξένο νόμισμα.

.