Χρήστες

Με τη συγκεκριμένη εργασία, διαχειρίζεστε τους χρήστες της εφαρμογής.

Για την δημιουργία νέου χρήστη επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχοντος το εικονίδιο ,αφού πρώτα τον έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση τόσο της εγγραφής όσο και της διαγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση», σε αντίθετη περίπτωση επιλέξτε «Ακύρωση». Για την προβολή των λεπτομερειών μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα «Γενικά» στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε του χρήστη είναι:

 • Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του χρήστη έτσι όπως θα αναγνωρίζεται από το σύστημα ασφαλείας της εφαρμογής. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 • Όνομα: Εισάγετε την ονομασία του χρήστη. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 • Ενεργός: Δηλώστε αν ο χρήστης είναι ενεργός ή όχι.
 • Χρήστης λειτουργικού: Δηλώστε τον κωδικό χρήστη του λειτουργικού.
 • Κωδικός πρόσβασης: Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη. Ο κωδικός πρόσβασης είναι απαραίτητος κάθε φορά που ο συγκεκριμένος χρήστης εισάγεται στην εφαρμογή. Αν αφήσετε το πεδίο κενό η πρόσβαση του χρήστη στην εφαρμογή είναι ελεύθερη.
 • Αλλαγή κωδικού: Χρησιμοποιήστε την επιλογή για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη.
 • Ομάδες χρήστη: Ορίζετε την ομάδα χρηστών στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος χρήστης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 • Είσοδος με σημερινή ημ/νία: Επιλέγοντας το σχετικό πεδίο ενεργοποιείτε την επιλογή και ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή με την ημερομηνία του υπολογιστή.
 • Πληκτρολόγιο: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί το πληκτρολόγιο.
 • Εκκίνηση browser: Ορίστε τον τρόπο εκκίνησης των browsers της εφαρμογής επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα (Με επιλογή, Χωρίς εγγραφές ή με Όλες τις εγγραφές).
 • Παράμετροι εκτύπωσης: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το σετ παραμέτρων εκτύπωσης που θα χρησιμοποιεί ο χρηστής. Ο καθορισμός των τιμών γίνεται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σύστημα – Σετ παραμέτρων εκτύπωσης).
 • Προεπιλεγμένος εκτυπωτής: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα τον από προεπιλογή εκτυπωτή που θα χρησιμοποιεί ο χρήστης για τις εκτυπώσεις του.
 • Μηνύματα χρηστών: Δηλώστε ποια κατηγορία μηνυμάτων θα λαμβάνει ο χρήστης επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 • Ενεργός σε web/mobile: Καθορίζετε αν ο χρήστης επιτρέπεται να κάνει login στην εφαρμογή μέσα από τα open web services ή τις mobile εφαρμογές.
 • Φίλτρα web: Καθορίζετε φίλτρο ανά αρχείο, που θα εφαρμόζεται κατά των συγχρονισμό των δεδομένων με τις εφαρμογές open web services ή mobile.

 

Στη καρτέλα «Στοιχεία προσώπου» συμπληρώνετε τα εξής πεδία:

 • Πρόσωπο: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία «Διαθέσιμοι πόροι – Ανθρώπινοι πόροι – Στοιχεία προσώπων».
 • Είναι πωλητής: Καθορίστε αν ο χρήστης είναι πωλητής ή όχι. Αν το πρόσωπο που επιλέξατε έχει καθορισμένο στα στοιχεία του το σχετικό πεδίο, τότε αυτό συμπληρώνεται αυτόματα.
 • Φίλτρο εγγραφών πωλητή: Οι επιλογές «Όχι», «Ναι» και «Ναι + εγγραφές χωρίς πωλητή» λειτουργούν σαν φίλτρο προβολής εγγραφών που συνδέονται ή όχι με τον συγκεκριμένο πωλητή.
 • Είναι ταμίας: Καθορίστε αν ο χρήστης είναι ταμίας ή όχι. Αν το πρόσωπο που επιλέξατε έχει καθορισμένο στα στοιχεία του το σχετικό πεδίο, τότε αυτό συμπληρώνεται αυτόματα.
 • Υποχρεωτικό άνοιγμα ταμείου: Καθορίζετε αν είναι ή όχι υποχρεωτικό το άνοιγμα ταμείου από τον χρήστη.

Τα πεδία που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη (διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο, κινητό, email) συμπληρώνονται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Πρόσωπο».

 

Προηγούμενο

Δικαιώματα ομάδων